Cho Thuê Nhà Nguyên Căn

Nhà nguyên căn 189/125/10 Y Moan

24/09/2020 19:24

Diện tích :
Hướng :
5.500.000
2,155

Nhà nguyên căn 79/18 Đinh Núp

24/09/2020 19:18

Diện tích : 80m2
Hướng :
3.000.000
2,770

Nhà nguyên căn hẻm 610/18 Hùng Vương

20/09/2020 19:27

Diện tích : 125m2
Hướng : Đông Bắc
3.000.000
2,310

Nhà nguyên căn 102/67 Nguyễn Tất Thành

20/09/2020 17:04

Diện tích :
Hướng : Đông Nam
7.000.007
2,204

Nhà nguyên căn 40/9 Trần Văn Phụ

11/09/2020 19:10

Diện tích :
Hướng :
3.500.000
2,304

Nhà nguyên căn MT Y Bo Êban

11/09/2020 18:52

Diện tích : 120m2
Hướng : chưa rõ
800.000.000
2,487

Nhà nguyên căn 229/134 Y Moan

11/09/2020 18:28

Diện tích : 80m2
Hướng : chưa rõ
4.500.004
2,111

Nhà nguyên căn Tôn Thất Tùng

03/09/2020 19:28

Diện tích : 100m1
Hướng : chưa rõ
7.000.000
2,054

Nhà nguyên căn 293/27 Nguyễn Thị Định

03/09/2020 19:12

Diện tích : 500m5
Hướng : chưa rõ
3.000.003
1,516

Nhà nguyên căn 337/237 Võ Văn Kiệt

03/09/2020 19:05

Diện tích : 120m1
Hướng : chưa rõ
1.200.000
1,588

Nhà nguyên căn 362 Quang Trung

03/09/2020 18:34

Diện tích : 110m1
Hướng : chưa rõ
5.000.000
1,481

Nhà nguyên căn MT 102 Nguyễn Công Trứ

03/09/2020 18:20

Diện tích : 100m2
Hướng : chưa rõ
1,506

Nhà nguyên căn 97/32/2 Y Moan

29/08/2020 20:23

Diện tích : 80m2
Hướng : chưa rõ
3.500.000
1,573

Nhà nguyên căn 106/5 Nguyễn Lương Bằng

29/08/2020 20:17

Diện tích : 80m2
Hướng : chưa rõ
2.000.000
1,582

Nhà nguyên căn 296A Lê Duẩn

29/08/2020 20:09

Diện tích :
Hướng :
2.000.000
1,629

Nhà nguyên căn 154 Săm Bram

29/08/2020 20:03

Diện tích :
Hướng :
2.500.000
1,637

Nhà nguyên căn 295 Hà Huy Tập

29/08/2020 19:53

Diện tích : 80m2
Hướng :
3.500.000
1,696

Nhà nguyên căn hẻm 166/36 Nguyễn Tri Phương

29/08/2020 18:23

Diện tích :
Hướng :
2.500.002
1,511

Nhà nguyên căn hẻm 102 Nguyễn Tất Thành

22/08/2020 20:58

Diện tích : 120m2
Hướng : Đông Nam
7.000.000
1,486

Nhà nguyên căn hẻm lớn Trần Quý Cáp

22/08/2020 20:27

Diện tích : 12012
Hướng : chưchưa
4.500.000
1,529

Nhà nguyên căn hẻm 249 Nguyễn Chí Thanh

22/08/2020 20:21

Diện tích : 136m2
Hướng : Đông NaĐ
4.000.000
1,587

Nhà nguyên căn MT Ama Khê

22/08/2020 20:14

Diện tích : 220m2
Hướng :
12.000.000
1,624

Nhà nguyên căn 7/6 Nguyễn Gia Thiều

22/08/2020 20:07

Diện tích :
Hướng :
1,468

Nhà nguyên căn MT Nguyễn Khuyến

22/08/2020 20:01

Diện tích : 90m9
Hướng : chưa rc
6.000.000
1,545