Tin Mới

Ptro khu đấu giá Võ Thị Sáu

Diện tích : 23,4m2
Hướng : cưa ·
78

Phòng trọ 24 Đặng Văn Ngữ

Diện tích : 16m2
Hướng : chưa rõ
500.000
70

Nhà Nguyên Căn 151/36 Y NGÔNG

Diện tích : 100m2
Hướng : chưa rõ
3.000.000
78

Nhà Nguyên Căn 15 Lê Văn Hưu

Diện tích : 80m2
Hướng : Tây Bắc
3.000.000
72

Nhà Nguyên Căn MT Y Plo eban

Diện tích : 287,5m2
Hướng : chưa rõ
10.000.000
70

Nhà Nguyên Căn Nguyễn Công Trứ

Diện tích : 90m2
Hướng : chưa rõ
5.500.000
73

Nhà Nguyên Căn 80 Lê Văn Hưu

Diện tích : 80m2
Hướng : Tây Nam
1.800.000
82

Nhà Nguyên Căn Hẻm 863 Hà Huy Tập

Diện tích : 100m2
Hướng : Bắc
2.200.000
73

Nhà Nguyên Căn Nơ Trang Gưh

Diện tích : 185m2
Hướng : chưa rõ
5.000.000
83

Nhà Nguyên Căn Hẻm Mai Hắc Đế

Diện tích : 192m2
Hướng : chưa rõ
4.000.000
123

Nhà Nguyên Căn hẻm Amakhe

Diện tích : 90
Hướng :
3.500.000
74

Nhà Nguyên Căn Đường Nguyễn Du

Diện tích : 80m2
Hướng : Tây
2.500.000
79