Tin Mới

Ptro 144/31 Phạm Ngũ Lão

Diện tích :
Hướng :
1.600.000
73

Nhà nguyên căn 97/32/2 Y Moan

Diện tích : 80m2
Hướng : chưa rõ
3.500.000
72

Nhà nguyên căn 106/5 Nguyễn Lương Bằng

Diện tích : 80m2
Hướng : chưa rõ
2.000.000
77

Nhà nguyên căn 296A Lê Duẩn

Diện tích :
Hướng :
2.000.000
76

Nhà nguyên căn 154 Săm Bram

Diện tích :
Hướng :
2.500.000
82

Nhà nguyên căn 295 Hà Huy Tập

Diện tích : 80m2
Hướng :
3.500.000
70

Ptro 92/81 Nguyễn Xuân Nguyên

Diện tích : 1818
Hướng :
800.000
75

Ptro 01G Amasa

Diện tích :
Hướng :
1.300.000
73

Ptro 25/6 Y Ni Ksor

Diện tích : 18m1
Hướng :
800.000
67

Nhà trọ 138/36 Y Ngông

Diện tích :
Hướng :
2.000.000
84

Ptro 313/5 Nguyễn Văn Cừ

Diện tích : 18m2
Hướng :
800.000
100

Ptro 1196 Mai Hắc Đế

Diện tích : 50m2
Hướng :
80